Nền tảng Khai báo Y tế
Nền tảng được triển khai nhằm cập nhật thông tin về tình hình sức khoẻ của người dân, để từ đó phân tích, dự báo được các nguy cơ và rủi ro lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.
Nền tảng Kiểm soát ra vào bằng quét mã QR Code
Ứng dụng nền tảng quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR là nội dung quan trọng hàng đầu phục vụ việc truy vết các “mốc dịch tễ” khi xuất hiện ca nhiễm, ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Nền tảng Hỗ trợ Truy vết
Nền tảng hỗ trợ truy vết được thiết kế và xây dựng nhằm đẩy nhanh tốc độ truy vết thông qua ứng dụng công nghệ và xử lý dữ liệu tiếp xúc gần của người dân.
Nền tảng Quản lý Cách ly
Nền tảng quản lý cách ly hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình cách ly các trường hợp cách ly y tế theo quy định: Quản lý cách ly y tế nhập cảnh và cách ly y tế đối tượng là F1 tại nhà.
Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19
Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 nhằm triển khai nhanh, có hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khi đăng ký và thực hiện tiêm
Nền tảng Quản lý Xét nghiệm
Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và sau đó trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử được triển khai nhằm tối ưu quá trình nhập liệu khi lấy mẫu xét nghiệm, giảm thao tác thủ công dễ sai sót, liên thông dữ liệu để trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng đến người dân, đặc biệt, gia tăng rất lớn về độ chính xác của các thông tin, dữ liệu xét nghiệm.