Dành cho cơ quan, tổ chức thực hiện
1
Hướng dẫn thực hiện quét QR tại nơi công cộng
Xem video Tải file
2
Hướng dẫn quản lý vào ra tại: www.qr.pccovid.gov.vn
Xem video Tải file
3
Hướng dẫn xem bản đồ Nguy cơ dịch bệnh
Xem video Tải file
4
Hướng dẫn quản lý nhân viên, người lao động trong đơn vị
Xem video Tải file
5
Hướng dẫn đăng ký trở thành điểm kiểm dịch đặc biệt
(chốt kiểm soát dịch bệnh/ bệnh viện…)
Xem video Tải file
6
Hướng dẫn sử dụng Bản đồ an toàn covid-19
Xem video Tải file
7
Hướng dẫn Quản lý tiêm chủng trên Hệ thống "Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19"
Xem video Tải file
8
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
Xem video Tải file
9
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng quản lý cách ly cho cán bộ tiếp đón người dân nhập cảnh, lái xe vận chuyển người nhập cảnh
Xem video Tải file