Hướng dẫn dành cho người dân
Hotline: 1900 9095
1
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid
Xem video Tải file
2
Hướng dẫn Phản ánh thông tin trên ứng dụng PC-Covid
Xem video Tải file
3
Hướng dẫn xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng
Xem video Tải file
4
Hướng dẫn xem bản đồ Nguy cơ dịch bệnh
Xem video Tải file
5
Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid
Xem video Tải file
6
Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid
Xem video Tải file
7
Hướng dẫn Quy trình tiêm chủng trên ứng dụng "Sổ sức khoẻ điện tử"
Xem video Tải file
8
Hướng dẫn Quy trình cách ly cho người nhập cảnh
Xem video Tải file