Giới thiệu chung
Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia được thành lập ngày 04/06/2021 theo Quyết định 769/ QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT với mục tiêu trước tiên là cụ thể hoá quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển từ phòng ngừa sang tấn công Covid-19 bằng công nghệ. Trung tâm gồm các thành viên nòng cốt là Lãnh đạo các Đơn vị của Bộ TT&TT (Cục Tin học hoá, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia), Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam) và Lãnh đạo các DN công nghệ lớn nhất của Việt Nam (Viettel, VNPT, FPT, BKAV…)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Căn cứ theo Quyết định số 769/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2021, Trung tâm có các chức năng, và nhiệm vụ sau:

1. Đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

3. Quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

4. Phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch Covid-19.

5. Phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế.

6. Hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

7. Đôn đốc việc triển khai, ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các thành viên nòng cốt của Trung tâm
 Ông Đỗ Công Anh
Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
Giám đốc Trung tâm, phụ trách điều hành chung
 Ông Nguyễn Trường Nam
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế
Phó Giám đốc, phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra
 Ông Nguyễn Tử Quảng
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn BKAV
Kiến trúc sư trưởng, phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra
 PGS.TS Trần Đắc Phu
Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam
Cố vấn Trung tâm, phụ trách công tác cố vấn về mặt nghiệp vụ, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra
 Ông Phạm Quốc Hoàn
Phó Giám đốc trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thành viên, phụ trách chính sách an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân
 Ông Nguyễn Minh Thắng
Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thành viên, phụ trách điều phối hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông
 Ngô Vĩnh Quý
Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
Thành viên, phụ trách thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly, giám sát y tế và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công
 Ông Trần Quang Hưng
Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thành viên, phụ trách thực thi giám sát, bảo đảm an toàn,an ninh mạng
 Ông Đỗ Lập Hiển
Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thành viên Thường trực
Hình ảnh hoạt động của Trung tâm