Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19
Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 nhằm triển khai nhanh, có hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khi đăng ký và thực hiện tiêm.
Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 gồm 4 thành phần chính:
1
Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19
Cổng được triển khai tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn
Trên Cổng, người dân và các cơ quan, tổ chức có thể thực hiện đăng ký tiêm chủng và tra cứu kết quả tiêm chủng.
2
Ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử (SSKĐT)
Ứng dụng SSKĐT là một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Người dân có thể thực hiện việc khai báo thông tin cá nhân, đăng ký tiêm một cách nhanh chóng. Ứng dụng SSKĐT sinh ra mã QR cho mỗi cá nhân, mã này cũng hỗ trợ cán bộ y tế quét mã khi thực hiện các nghiệp vụ tiêm, giúp giảm bớt rất nhiều thời gian. Sau khi tiêm khoảng 30 đến 60 phút, kết quả tiêm chủng của mỗi người đã được cập nhật vào nền tảng và có thể xem ngay trên ứng dụng SSKĐT.
Hai thành phần còn lại trong nền tảng là: phân hệ hỗ trợ công tác tiêm chủng (gồm các chức năng nghiệp vụ tiêm chủng dành cho các cơ quan y tế, cơ sở tiêm chủng…) và phân hệ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành (gồm các giao diện thống kê, báo cáo dành cho các nhà quản lý).
Ai? Phải làm gì?
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND giao Sở Y tế chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (chi nhánh tỉnh/ thành phố) phối hợp chặt chẽ trong quá trình khai thác, sử dụng nền tảng.
Tổ chức tập huấn sử dụng nền tảng: Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Sở Thông tin và Truyền thông phối thợp thực hiện.
Hướng dẫn dành cho người dân
Hướng dẫn dành cho Cơ quan, tổ chức
  • Hướng dẫn Quản lý tiêm chủng trên nền tảng "Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19"
Hướng dẫn dành cho cơ quan, đơn vị y tế
  • Hướng dẫn Quản lý tiêm chủng trên nền tảng "Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19"