Nền tảng Hỗ trợ lấy mẫu và sau đó trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử
Nền tảng Hỗ trợ lấy mẫu và sau đó trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử được triển khai nhằm tối ưu quá trình nhập liệu khi lấy mẫu xét nghiệm, giảm thao tác thủ công dễ sai sót, liên thông dữ liệu để trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng đến người dân, đặc biệt, gia tăng rất lớn về độ chính xác của các thông tin, dữ liệu xét nghiệm. Công tác tổ chức triển khai thực hiện như sau:
Ai? Phải làm gì?
Đối với người được lấy mẫu xét nghiệm
  • Cài đặt và khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid
  • Xuất trình QR cá nhân trên ứng dụng PC-Covid cho nhân viên y tế để quét và lấy mẫu
  • Sau khi có kết quả xét nghiệm, kiểm quả này sẽ được cập nhật trên ứng dụng PC-Covid.
Đối với cơ sở y tế, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm
  • Sử dụng hệ thống quản lý xét nghiệm tại: quanlymauxn.bluezone.gov.vn, hoặc cài đặt ứng dụng “Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” trên điện thoại thông minh
  • Với mỗi lượt lấy mẫu xét nghiệm (cả mẫu gộp và mẫu đơn), sử dụng máy quét hoặc ứng dụng “Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” để quét mã barcode trên ống nghiệm. Sau đó tiếp tục quét mã QR cá nhân trên ứng dụng PC-Covid của người được xét nghiệm để khớp thông tin. Mỗi ống nghiệm sẽ ứng với một hoặc nhiều người được lấy mẫu, dữ liệu này được lưu trên hệ thống, tự động đối chiếu khi cập nhật kết quả
  • Gửi dữ liệu và mẫu xét nghiệm cho đơn vị thực hiện xét nghiệm để thực hiện và cập nhật, trả kết quả
cơ quan, tổ chức
Hướng dẫn dành cho chính quyền cơ sở